Patron polskiej młodzieży- św. Stanisław Kostka. 450 rocznica śmierci.

Z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej
młodzieży, Ojciec Święty skierował list do biskupa płockiego Piotra Libery.
Franciszek podkreśla w nim, że święty może być dla młodych w Polsce
wzorem dążenia do prawdziwego szczęścia.
PONIŻEJ TEKST LISTU:
Do Czcigodnego Brata
J. E. BISKUPA PIOTRA LIBERY
Biskupa Płockiego

Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypada 450. rocznica
śmierci św. Stanisława Kostki. W osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej
choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten alumn jezuickiego nowicjatu w Rzymie,
jeden z najwybitniejszych synów Towarzystwa Jezusowego, jakich wydała Wasza Ojczyzna. Zatem, wspominając jego przejście do chwały Pana, jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wiernymi Diecezji Płockiej i całego Kościoła w Polsce, którzy w Rostkowie, miejscu urodzin Świętego, będą niebawem celebrować centralne uroczystości Roku jemu poświęconego.

Korzystając z tej okazji, pragnę przede wszystkim zwrócić się do ludzi młodych, którym
patronuje św. Stanisław. Chcę przypomnieć zdanie, jakie wypowiedział św. Jan Paweł II w
kościele św. Andrzeja na Kwirynale, podczas nawiedzenia relikwii św. Stanisława: ,,Jego
krótka droga z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim
biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość”  (13
listopada 1988 r.).

Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z was podejmuje we wrześniu pieszą pielgrzymkę z
Przasnysza do Rostkowa, z miejsca jego chrztu do miejsca narodzin. Jest to niejako pierwszy etap tego Stanisławowego ,,biegu na przełaj” do świętości. Zachęcam Was, abyście pamiętali, nie tylko podczas tej wędrówki, ale również na innych drogach waszej codzienności, że i wy możecie zdobyć się na taki ,,bieg”. I was przynagla miłość Chrystusa i umacnia Jego łaska.
Miejcie odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w
przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna.

Niech św. Stanisław uczy Was tej wolności, która nie jest biegiem na oślep, ale zdolnością
rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i życia. Niech Was uczy szukać  zawsze i nade wszystko przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego miłosierną i pełną mocy obecność, abyście potrafili oprzeć się presji światowej mentalności. Niech św. Stanisław uczy Was nie bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest Jezus Chrystus. ,,Jezus jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza». (…) Pragnie On waszych rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z wami” (por. Przemówienie, Czuwanie podczas ŚDM, Kraków, 30 lipca 2016 r.). Niech z nieba wspiera Was św. Stanisław i niech inspiruje Was jego życiowe motto: ,,Ad maiora natus sum” – ,,do wyższych rzeczy jestem zrodzony”!

Czcigodny Bracie, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, przyzywam Bożej opieki
nad Tobą, nad wszystkimi Biskupami, Duchowieństwem i Wiernymi Kościoła w Polsce.
Proszę, byście modlili się za mnie i z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.

Z Watykanu, 15 sierpnia 2018 r.
FRANCISZEK

2504total visits,2visits today