Pamiętna rocznica.

Dnia 9 września  2018 r. minęła 15. rocznica śmierci  Założyciela Apostolatu Maryjnego w Polsce, ks. prof. dr. hab. Teofila Herrmanna ze Zgromadzenia  Księży Misjonarzy św. Wincentego a’ Paulo. Ten niezwykły teolog, biblista, mariolog, potrafił porwać tysiące ludzi świeckich do służby Kościołowi przez Maryję Niepokalaną. Opracował wiele książek, modlitewników, aby członkowie Apostolatu Maryjnego wzrastali duchowo. Organizował kursokonferencje, pielgrzymki ogólnopolskie,  międzydiecezjalne dni skupienia dla pogłębiania wiedzy maryjnej, dla lepszego poznania Matki Boga i szerzenia  kultu Niepokalanej w różnych środowiskach. Dzięki Jego wytężonej pracy i postawie odpowiedzialności za  Kościół, za przemianę duchową ludzi zagrożonych religijnie czy znajdujących się w  niebezpieczeństwie śmierci,  wiele osób nawróciło się, dziesiątki zaangażowały się  w apostolstwo w diecezjach polskich i za granicą.  Dar Niepokalanej – Cudowny Medalik w tysiącach sztuk trafiał do potrzebujących, by przypominać im,  że Maryja  jest obecna w życiu każdego z nas i że prowadzi nas do Swego Syna, Jezusa.

W związku z rocznicą śmierci Ks. Profesora  ukazało się pamiątkowe wydanie wspomnień o Nim, zatytułowane ,,Wszystko z Niepokalaną! Wspomnienia o Apostole Maryjnym ks. prof. Teofilu Herrmannie CM”  [ 1921 – 2003]. Red. ks. Stanisław Rospond. Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie.

W diecezji radomskiej oddano do druku pozycję pt. ,,Był wśród nas”… Ks. T. Herrmann na Ziemi Świętokrzyskiej”. Są to relacje z organizowanych  w diecezji dniach skupienia dla trzech diecezji, kursorekolekcje z udziałem ks. Profesora, rocznicowy zjazd w Radomiu i udział Ks. Dyrektora Krajowego w jubileuszach grup parafialnych. Jest też wzmianka o wyjazdach  autokarowych apostołów maryjnych, Rady diecezjalanej i moderatora diecezjalnego na spotkania ze śp. ks. Teofilem w innych miejscach kraju. Na końcu zamieszczone będzie wspomnienie moderator diecezjalnej o  współpracy z Ks. Dyrektorem Krajowym, o cechach Jego osobowości  określonych na podstawie  korespondencji , o wpływie tego świętego za życia Kapłana na przemianę życia apostołki maryjnej. Pojawią się też zdjęcia.

Niech się ziszczą plany dotyczące otwarcia procesu informacyjnego księdza, a z czasem Jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.

Będziemy wdzięczni za wsparcie kosztów regionalnego wydania broszury i o to proszę wszystkie grupy AM w naszej diecezji .

Z.Miernik

506total visits,1visits today