Modlitwa różańcowa AMM w intencji Kościoła i Ojczyzny.

Od północy z 25 na 26 października 2018 r. do północy poprzedzającej 27.X,  Apostolat Maryjny diecezji radomskiej podejmuje, praktykowaną od kilkudziesięciu lat,  całodobową modlitwę różańcową w intencjach Kościoła i Ojczyzny, odmawianą w domach. Przewodniczący grup parafialnych proszeni są o wyznaczenie imiennego  grafiku modlitwy. Grupy, w których jest mała ilość członków, mogą obrać sobie dowolną godzinę dla każdego apostoła maryjnego, co pozwoli ,,wzmocnić” modlitwę   grup większych liczebnie.

Zachęcamy do  rozważań zaczerpniętych z ,,Różańca biblijnego”.  Warto też powiadomić  starsze i chore apostołki maryjne oraz wolontariuszy  , i zaprosić ich do włączenia się do modlitwy. Niech inicjatywa śp. ks. prof. T. Herrmanna, podjęta z troski o ukochaną Ojczyznę – Polskę, rozwija się i promienieje radosną  modlitewną służbą apostołów maryjnych.

Wszystko z Niepokalaną!