Jubileusz 20 – lecia w Parafii Św. Rodziny w Radomiu [ 1998 – 2018 ].

Wstał pochmurny październikowy dzień, sobota 27 października 2018 roku. Do parafii przybył duchowy opiekun diecezjalny AMM wraz z nowo mianowaną moderator diecezjalną z Pionek, Marią Iwoną Płachtą i kilkoma apostołkami z parafii św. Barbary. W kościele Św. Rodziny zgromadziły się miejscowe apostołki maryjne.  Krótką historię powstania grupy przedstawiła ap. Elżbieta Strzelecka. Wspomniała, że przed dwudziestu laty, 16 lutego 1998 roku przybył z Warszawy ks. prof. Teofil Herrmann – CM, Dyrektor Krajowy Apostolatu  Maryjnego,  ze Zgromadzenia  Misji  św. Wincentego       a’ Paulo, który we współpracy z siostrami szarytkami, założył Apostolat Maryjny w naszej parafii, dzięki przychylności proboszcza, ks. prał. Stanisława Wrocławskiego Czuwała nad AM Siostra Miłosierdzia…..We wrześniu tegoż roku przyjechała ówczesna moderator diecezjalna, Zofia Miernik, która reaktywowała grupę. Funkcję pierwszej przewodniczącej pełniła przez 5 lat ap. Elżbieta Kowalczyk, zapisując się w historii AMM jako osoba niezwykle aktywna i obowiązkowa. Duchowym opiekunem grupy został ks. Marek Kowalski. Od 2003 r. przewodniczyła nam ap. Anna Konatowicz, z pomocą z-cy:  ap. Anny Kiełbasy.

Gdy obowiązki proboszcza parafii przejął ks. kan. Piotr Jaśkiewicz, opiekunem grupy został ks. Dariusz Sałek. Apostolat Maryjny od początku działalności podjął szereg prac na rzecz parafii; była to działalność modlitewna, społeczna i charytatywna. Spotykałyśmy na comiesięcznej Mszy świętej, na spotkaniach modlitewnych, na nabożeństwach majowych i październikowych, na czuwaniach modlitewnych w  wyznaczonych intencjach, najczęściej – poświęconych Matce Bożej i Najśw. Sercu Jezusowemu, na cotygodniowej nowennie ku czci Niepokalanej Cudownego Medalika, w każdą sobotę. Odmawiałyśmy różaniec w intencji Ojczyzny, zlecony przez centralę AMM.  Modliłyśmy się w intencjach Ojca Świętego, Kościoła, biskupów, kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za młodzież i za cały świat. Praktykowałyśmy nabożeństwa pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca.

Na miarę możliwości, czynnie uczestniczyłyśmy w życiu parafialnym. Rozprowadzałyśmy prasę katolicką, opłatki, świece ,,Caritasu’’. Ofiarowałyśmy do kościoła obraz św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Włączyłyśmy się aktywnie w uroczystość święceń kapłańskich syna apostołki maryjnej, Elżbiety Kowalczyk – ks. Roberta Kowalczyka, w dzień ingresu ks. bpa Zygmunta Zimowskiego, w obchody 50 – lecia kapłaństwa ks. prał. Stanisława Wrocławskiego. Dekorowałyśmy kościół na Boże Narodzenie, Wielki Post i Boże Ciało. Podczas comiesięcznych Mszy świętych dla AMM czytałyśmy lekcję i modlitwę po Komunii świętej oraz śpiewałyśmy pieśni. Przeprowadziłyśmy modlitewne spotkania, w których uczestniczył  w roku 2018 nowy opiekun, ks. Tadeusz Mazur.

Zorganizowałyśmy kilka pielgrzymek do sanktuariów maryjnych [ Warszawa, Niepokalanów, Kraków – Łagiewniki, Wysokie Koło], a także na Jasną Górę wraz z apostołami maryjnymi z całej Polski. Współorganizowałyśmy z moderator diecezjalną  i innymi grupami w diecezji ogólnopolską pielgrzymkę w roku 2017. Zorganizowałyśmy samodzielnie w roku 2018 jedną niedzielę maryjną, a drugą – wspólnie z nową moderator diecezjalną,  Marią Płachtą.

Po sprawozdaniu z działalności AMM, zabrał głos proboszcz naszej parafii, ks. kan. Piotr Jaśkiewicz. Przywitał zabranych na jubileuszu i zaprosił do wspólnej dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Bujnowski. Mówił m. in. o różnych wizerunkach Matki Bożej, ukazywanych przez artystów albo z Dzieciątkiem Jezus, albo z różańcem w dłoniach, albo z otwartymi dłońmi, z których spływają obfite łaski na świat, jeśli ludzie o nie proszą.  Na zakończenie powiedział: ,,Stale powinniśmy wzywać orędownictwa Maryi Niepokalanej i prosić Ją o łaski słowami z medalika: ,, O, Maryjo bez poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy’’. Lekcję odczytała ap. Agnieszka Pomoryn, a Ewangelię ks. Tadeusz Mazur. Po Eucharystii ks. S. Bujnowski poprowadził adorację Najśw. Sakramentu. Następnie poświęcił okolicznościowe obrazki z wizerunkiem Niepokalanej. Moderator diecezjalna podziękowała apostołkom maryjnym za bezinteresowną pracę w szerzeniu kultu Niepokalanej Cudownego Medalika. Kwiaty wdzięczności otrzymali kapłani i moderator diecezjalna. Proboszcz parafii, ks. kan. P. Jaśkiewicz podziękował Annie Konatowicz za 15 lat przewodniczenia grupie AMM i ofiarną współpracę. Wręczył jej piękny obraz Niepokalanej, a my obdarowałyśmy Ją koszem kwiatów. Pani Annie i Jej zastępcy – A. Kiełbasie  oraz innym wyróżniającym się apostołkom maryjnym złożyła  również podziękowanie moderator diecezjalna.  Uczestnicy jubileuszu otrzymali okolicznościowe obrazki i medaliki. Agapa odbyła się w Centrum Stowarzyszenia Młodzieży ,,Arka’’.

Wybory Zarządu AMM – 27 listopada 2018 r.

Ze względu na stan zdrowia dotychczasowa przewodnicząca ap. Anna Konatowicz zrezygnowała z funkcji, więc podczas spotkania Apostolatu Maryjnego w dniu 27 listopada br. przeprowadziłyśmy w obecności ks. Tadeusza Mazura i moderator Marii Płachty nowe wybory. Przewodniczącą została ap. Elżbieta Strzelecka, jej zastępcą – ap. Elżbieta Kowalczyk, a skarbnikiem – ap. Maria Kozieł. Członków Zarządu i wspólnotę Apostolatu Maryjnego polecamy pamięci modlitewnej osób wspierających nas. Jednocześnie dziękujemy Panu Bogu przez wstawiennictwo Niepokalanej za dotychczas otrzymane łaski.

Relację na ręce zastępcy moderatora diecezjalnego Z. Miernik, złożyła   przewodnicząca AMM – Elżbieta Strzelecka .

 

 

524total visits,4visits today