Sprawozdanie z pracy AMM w Parafii NPNMP w Skarżysku – Kam. w r. 2018.

Nowy rok liturgiczny rozpoczęłyśmy od udziału w nowennie do Niepokalanej, nawiązując zarazem do patronki parafii. Uczestniczyłyśmy codziennie w roratach. Tradycyjnie spotykałyśmy się dwa razy w ciągu każdego miesiąca. Pierwsze spotkanie miało miejsce w każdą drugą niedzielę i poprzedzone było półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie w sali spotkań obywałyśmy comiesięczną formację apostolską, maryjną – według planu zawartego w ,,Przewodniku dla AMM’’, z wykorzystaniem tekstów z ,,Podręcznika dla AMM ’’. W spotkaniach uczestniczył duchowy opiekun O. Grzegorz Gut – OFM Conv, który interpretował przeznaczoną na określony czas perykopę biblijną. Omawiałyśmy również bieżące sprawy i zadania do wykonania. Nie zabrakło modlitwy różańcowej, śpiewu pieśni i ogłoszeń. Drugie spotkanie odbywało się zawsze każdego 27- go dnia miesiąca i miało charakter eucharystycznej uczty, podczas której apostołki maryjne pełniły służbę liturgiczną: czytały teksty, modlitwę wiernych i modlitwę po Komunii świętej. Msze święte poprzedzała  modlitwa różańcowa w kościele w intencjach ks. Dyrektora Krajowego AMM, jego Rady, księdza Opiekuna diecezjalnego, moderator diecezjalnej i apostołów maryjnych naszej parafii. Wśród intencji mszalnych  wystąpiły potrzeby kapłanów, solenizantów, jubilatów, chorych oraz dwie – za zmarłe apostołki maryjne.

W okresie Wielkiego Postu uczestniczyłyśmy w nabożeństwach ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę , podczas całodobowej adoracji Krzyża i Grobu Pańskiego, rozważałyśmy Mękę Pana Jezusa i Jego śmierć.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego Apostolat Maryjny prowadził od godziny 15.00 modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Odmówiłyśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwę do Ducha Świętego. Odczytałyśmy fragment  z ,, Dzienniczka ‘’ siostry Faustyny Kowalskiej. Przyjęłyśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przed Zesłaniem Ducha Świętego – jak co roku – czuwałyśmy przed Najświętszym Sakramentem od godz.19.00 do godz.23.00.

Jako apostołki maryjne, a zarazem mieszkanki Skarżyska – Kamiennej, któremu patronuje Matka Boża Miłosierdzia, uczestniczyłyśmy w obchodach 13 rocznicy koronacji Obrazu, w dniu 2 lipca 2018 r.

Pod koniec miesiąca wzięłyśmy udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Apostolatu na Jasną Górę. Natomiast trzy apostołki w wieku 79 lat,  dołączyły do pieszej pielgrzymki. W październiku, z racji trwającego Synodu Biskupów, poświęconego młodzieży, adorowałyśmy Najświętszy Sakrament, powierzając Bogu obrady Synodu.

W dniu 13 listopada przeżywałyśmy wspólnie z mieszkańcami miasta i innymi parafiami, uroczystości związane ze świętem Matki Bożej Miłosierdzia. Wzięłyśmy udział w procesji, reprezentując ludzi chorych. Odczytałyśmy Akt Zawierzenia. Za udział naszej grupy odpowiedzialna była jej przewodnicząca AMM, a nasza parafia odpowiadała za przebieg uroczystości [ każdego roku czyni to inna parafia w mieście]. Od 18 listopada uczestniczyłyśmy w Nowennie ku czci Niepokalanej. Wykonałyśmy dekorację w kościele z figurą Matki Bożej, awersem i rewersem Cudownego Medalika oraz napisem:

,,O. Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy’’. Ustawiłyśmy biało – niebieskie kwiaty i świece. W tak przystrojonym kościele trwałyśmy także w dniach odpustu w parafii od 27 listopada do 8 grudnia. Dnia 27 listopada przed Mszą świętą przewodnicząca przypomniała historię objawień Niepokalanej św. Katarzynie Laboure’.Natomiast podczas Eucharystii o godz. 18.00 modlili się z nami zaproszeni członkowie Rycerstwa Niepokalanej oraz parafianie. Mszy św. przewodniczył opiekun Rycerstwa Niepokalanej………., który także wygłosił homilię o Cudownym Medaliku. Podziękował nam za przygotowanie dekoracji i oprawę liturgiczną uroczystości, w której wzięły udział młodsze wiekiem apostołki maryjne. Czytały lekcję, modlitwę wiernych oraz modlitwę po Komunii św. Niosły w darach ołtarza świece, kwiaty, owoce, 300 sztuk Cudownych Medalików, wino, Hostię oraz dar codziennej  modlitwy różańcowej, którą odmawiałyśmy  cały rok przed wieczorną Mszą świętą  w intencji Ojczyzny, obchodzącej stulecie Niepodległości [ od 11 listopada 2017 roku do 11 listopada 2018 r.]. Po Mszy świętej rozdałyśmy medaliki, obrazki Niepokalanej, ABC Cudownego Medalika i Akt oddania się Maryi Niepokalanej.

Następnie udałyśmy się wraz z kapłanami i członkami Rycerstwa Niepokalanej do sali spotkań, gdzie przy skromnym poczęstunku i herbacie, dzieliliśmy się spostrzeżeniami, śpiewaliśmy pieśni maryjne. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem udzielonym nam przez Ojców franciszkanów.

Należy nadmienić, że tradycyjnie zorganizowałyśmy  wraz z  Rycerstwem Niepokalanej i O. Proboszczem, spotkanie wielkanocne i opłatkowe,  ponosząc  część  kosztów.   Pamiętałyśmy  w  ciągu roku o osobach starszych, chorych, także z kręgu AMM. Odwiedzałyśmy je w domach, przekazywałyśmy na bieżąco informacje o pracy  Apostolatu Maryjnego, za co były nam niezmierne wdzięczne. W modlitwie różańcowej w intencjach Ojczyzny, 28 maja i 26 października, ,,obsadzone’’ były wszystkie godziny w ciągu doby. Aktualności i informacje dotyczące Apostolatu Maryjnego zamieszczamy na bieżąco w przeznaczonej dla nas gablocie. Wieszamy tam również medaliki, aby chętni mogli się w nie zaopatrzyć.

To był rok owocnej pracy w myśl hasła: Wszystko z Niepokalaną!

 

                                                                       Przewodnicząca AMM – Maria Stachoń

 

426total visits,2visits today