Sympozjum o powołaniu…

Dnia 2 marca 2019 r rozpoczęło się w Łomiankach pod Warszawą II Sympozjum  Instytutu  Studiów nad Rodziną, poświęcone powołaniu osób konsekrowanych oraz  realizacji powołania do życia w rodzinie, zorganizowane przez dyrektora ISNR, ks. dra Jarosława Szymczaka oraz współpracowników duchownych i świeckich.  W wypowiedziach przytaczano  m.in. nauczanie Założyciela Instytutu, ks. abpa K. Majdańskiego i św. Jana Pawła II, dotyczące  realizacji powołania przez osoby konsekrowane oraz przez małżonków w rodzinie.  Wypowiadali się: Ks. Dyrektor, ks. dr Krzysztof Wolski [ ,,O powołaniu kapłańskim”], ks. dr Wiesław Janowski [ ,,Czy można zabezpieczyć powołanie?”], dr Andrzej Mazan [ Wychowanie w rodzinie],  s. Dorota Łapińska [, Harmonia powołań”], s. Danuta Bazyluk [ ,,Moje powołanie a miłość Boga”]. Trwała na żywo transmisja z sympozjum, zakończona Eucharystią pod przewodnictwem ks. Rafała Chruślińskiego.

Wydarzenie można odsłuchać pod adresem;

https: //imarakm. pl     lub po wejściu na stronę internetową Instytutu Życia Konsekrowanego Św. Rodziny w Łomiankach, wpisując w przeglądarkę:  II sympozjum w ISNR w Łomiankach