Z zagadnień formacji apostołów maryjnych.

Pierwszy w tym roku  numer ,,Biuletynu Stowarzyszenia Cudownego Medalika [ Nr 55/1/2019] zawiera szereg rozważań formacyjnych, zredagowanych  zarówno przez kapłanów, jak i osoby świeckie. Na początku zwraca uwagę rozważanie  ks. Radosława Pawłowskiego CM, z-cy Dyrektora Krajowego AM w Polsce.

Temat dotyczy czterdziestodniowego postu, jego właściwego rozumienia w kontekście wydarzeń biblijnych [ 40 dni deszczu, 40 dni potopu, 40 lat wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej,  40 dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, 40 dni badań nad ziemią Kanaan, 40 dni urągania Goliata Izraelitom, 40 dni pokuty Niniwy, 40 dni modlitwy Jezusa na pustyni, przed rozpoczęciem publicznej działalności]. Ta symboliczna liczba wskazuje na stałą obecność Boga w dziejach narodów i świata. Jak rozumieć pustynię? Autor konkluduje, że jest to miejsce [ czas] próby, a jednocześnie okazja do umocnienia wiary. Pisze też,  że wielu świętych wybierało dobrowolnie drogę spotkania  z Bogiem na miejscu pustynnym, a ich wiara odżywała. Pan Jezus doświadczył pełni człowieczeństwa podczas cierpienia w Ogrójcu; pokusa nad oddaleniem kielicha cierpienia została pokonana przez posłuszeństwo wobec woli Boga Ojca, a to zaowocowało zbawieniem.

Ks. Radosław zachęca nas do podjęcia pracy nad sobą w okresie Wielkiego Postu, do uczestnictwa w rekolekcjach, które są najlepszą formą przeżycia pustyni, lepszego poznania siebie, pozbycia się letniości wiary, pokładów namiętności i zła, wygodnego życia, egoistycznych przyzwyczajeń. W ślad za tym idą ,,oczyszczające” umartwienia, post w celu pełniejszego przeżycia swojego życia z Bogiem.

Niech Pan przemówi do naszego serca, a wtedy nasze życie nabierze sensu.