Drogą Bożą przeciwko szatanowi…

Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem
2019-03-10
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Ewangelia tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (por. Łk 4, 1-13) opisuje doświadczenie kuszenia Jezusa na pustyni. Po czterdziestu dniach postu Jezus jest trzykrotnie kuszony przez diabła. Najpierw szatan namawia Go, by zamienił kamień w chleb (w. 3); następnie pokazał mu z góry królestwa ziemi i obiecał, że stanie się Mesjaszem potężnym i chwalebnym (ww. 5-6); w końcu zaprowadził go na szczyt świątyni w Jerozolimie i zachęcał, by rzucił się w dół, żeby w spektakularny sposób objawił swoją boską moc (ww. 9-11). Te trzy pokusy wskazują trzy drogi, które świat proponuje zawsze, obiecując wielkie sukcesy, trzy sposoby aby nas oszukać: chciwość posiadania – posiadać, posiadać, posiadać, ludzką sławę i
instrumentalne posługiwanie się Bogiem. To są trzy drogi, które doprowadza nas do ruiny.
Droga chciwości posiadania. Zawsze jest to podstępna logika diabła. Wychodzi od naturalnej i uzasadnionej potrzeby posilenia się, życia, samorealizacji, bycia szczęśliwymi, aby nas
nakłonić do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga, w nawet wbrew Niemu. Jezus odmawia stwierdzając: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek«»” (w. 4).
Przypominając długą wędrówkę narodu wybranego przez pustynię Jezus potwierdza, że chce z całkowitą ufnością powierzyć się opatrzności Ojca, który zawsze troszczy się o swoje dzieci.
Druga pokusa: droga ludzkiej sławy. Diabeł mówi: „Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (w. 7). Można zatracić wszelką godność osobistą, dajemy się skorumpować przez bożków pieniądza, sukcesu i władzy, aby osiągnąć swą samorealizację. I
zasmakowujemy upojenia pustą radością, która szybko zanika. A to sprawia, że stajemy się jak, jak pawie, ale pycha szybko przemija. Dlatego Jezus odpowiada: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (w. 8).
Trzecia pokusa: instrumentalne posługiwanie się Bogiem dla własnej korzyści. Diabłu, który cytując Pismo Święte zachęca Go, by starał się u Boga o niezwykły cud Jezus przeciwstawia ponownie stanowczą decyzję, by pozostać pokornym i ufnym wobec Ojca: „„Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”(w. 12). W ten sposób odrzuca więc może najsubtelniejszą pokusę: pragnienie by „przyciągnąć Boga na swoją stronę”, prosząc Go o łaski, które w istocie służą zaspokojeniu naszej pychy.
Są to drogi jakie są stawiane przed nami, łudząc nas, że w ten sposób można osiągnąć sukces i szczęście. Ale w istocie są one całkowicie obce sposobowi działania Boga, a wręcz oddzielają
nas od Niego, ponieważ są dziełem szatana. Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości, pewność, że Bóg nas kocha, że jest Ojcem i z tą pewnością pokonamy każdą pokusę. Ale jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, interesująca rzecz. Jezus odpowiadając kusicielowi nie wchodzi w
dialog, ale odpowiada na trzy pytania tylko Słowem Bożym, co uczy nas, że z diabłem nie prowadzi się dialogu, nie należy prowadzić dialogu, tylko odpowiada się mu Słowem Bożym.
Wykorzystajmy zatem Wielki Post, jako szczególny czas, aby się oczyścić, aby doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu.

Niech macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, ikony wierności wobec Boga, wspiera nas w naszej drodze, pomagając nam zawsze odrzucać zło a przyjmować dobro.

Po  modlitwie Anioł Pański:
Drodzy bracia i siostry,
wczoraj w Oviedo (Hiszpania), zostali beatyfikowani seminarzyści Angelo Cuartas i ośmiu Towarzyszy męczenników, zamordowanych z nienawiści do wiary w czasie prześladowań religijnych. Ci młodzi aspiranci do kapłaństwa tak dalece umiłowali Pana, że poszli za Nim
drogą krzyżową. Niech ich heroiczne świadectwo pomoże seminarzystom, kapłanom i biskupom zachować postawę klarowności i wielkoduszność, dla wiernej służby Bogu i świętemu ludowi Bożemu.
Serdecznie pozdrawiam rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i wszystkich pielgrzymów przybyłych z Włoch i z różnych krajów. Pozdrawiam uczniów z Castro Urdiales (Hiszpania) i wiernych z Warszawy; jak też z Castellammare di Stabia i Porcia. Pozdrawiam Chór Chłopięcy z Pura (Szwajcaria) i młodzież dekanatu Baggio (Mediolan), z Samarate, kandydatów do sakramentu bierzmowania z Bondone, młodzież z Werony i alumnów ze szkoły «Emiliani» Ojców Somaschi z Genui.
Życzę wszystkim, aby wielkopostna wędrówka, niedawno rozpoczęta, była bogata w owoce; i proszę was o pamięć w modlitwie za mnie i za współpracowników Kurii Rzymskiej, którzy
dzisiaj wieczorem rozpoczniemy tydzień ćwiczeń duchowych.
Dobra niedziela! Dobrego obiadu. I do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Watykańskie