,,Wesel się, królowo miła!”….Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem.

2019-04-22.

Drodzy bracia i siostry!

Dziś i przez cały ten tydzień trwa nadal wielkanocna radość zmartwychwstania Jezusa. To
cudowne zdarzenie upamiętnialiśmy wczoraj. W Wigilię Paschalną zabrzmiały słowa
wypowiedziane przez aniołów przy pustym grobie Chrystusa. Kobietom, które poszły do
​​grobu o świcie pierwszego dnia po szabacie, powiedzieli: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6). Zmartwychwstanie Chrystusa
stanowi najbardziej wstrząsające wydarzenie w dziejach ludzkości, zaświadczające o
zwycięstwie Bożej miłości nad grzechem i śmiercią i dające naszej nadziei na życie
fundament tak solidny, jak skała. Stało się to, co po ludzku było nie do pomyślenia: „Jezusa
Nazarejczyka […] Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci” (Dz 22,22).
W ten „Poniedziałek Anioła” liturgia, poprzez Ewangelię św. Mateusza (por. 28,8-15),
prowadzi nas z powrotem do pustego grobu Jezusa. Kobiety przepełnione bojaźnią i radością
pospiesznie wyruszają, aby zanieść uczniom nowinę. I w tej chwili stanął przed nimi Jezus. A
One „zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon” (w. 9). Jezus przepędza
bojaźń z ich serc i zachęca je, by tym bardziej głosiły braciom, co się wydarzyło. Wszystkie
Ewangelie podkreślają rolę kobiet, Marii Magdaleny i innych, jako pierwszych świadków
zmartwychwstania. Przestraszeni mężczyźni zamknęli się w Wieczerniku. Piotr i Jan,
uprzedzeni przez Magdalenę, dokonali jedynie szybkiego wypadu, podczas którego
stwierdzili, że grób jest otwarty i pusty. Ale to kobiety jako pierwsze spotkały
Zmartwychwstałego i ogłosiły, że On żyje.
Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, także i dla nas rozbrzmiewają słowa Jezusa skierowane do
kobiet: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie … ”(w. 10). Po obrzędach Triduum Paschalnego,
które sprawiły, że ponownie przeżyliśmy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania naszego
Pana, teraz oczami wiary kontemplujemy Go zmartwychwstałego i żyjącego. My też jesteśmy
wezwani, by Go spotkać osobiście i stać się Jego głosicielami i świadkami.
Słowami starożytnej sekwencji wielkanocnej powtarzamy w tych dniach: „Zmartwychwstał
już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. A w Nim także i my zmartwychwstajemy, przechodząc ze
śmierci do życia, z niewoli grzechu do wolności miłowania. Pozwólmy więc, by dotarło do
nas pocieszające orędzie Wielkanocy i ogarnęło nas Jego chwalebne światło, które rozprasza
ciemność bojaźni i smutku. Zmartwychwstały Jezus idzie obok nas. On objawia się tym,
którzy Go wzywają i miłują. Przede wszystkim w modlitwie, ale także w prostych radościach
przeżywanych z wiarą i wdzięcznością. Możemy też odczuć Jego obecność dzieląc chwile
serdeczności, gościnności, przyjaźni, podziwiania przyrody. Niech ten świąteczny dzień, w
którym zwyczajowo cieszymy się odrobiną odpoczynku i bezinteresowności pomaga nam
doświadczyć obecności Jezusa.
Prośmy Dziewicę Maryję, abyśmy mogli w pełni zaczerpnąć pokoju i pogody ducha,
będących darami Zmartwychwstałego, by dzielić się nimi z braćmi, zwłaszcza z tymi, którzy
najbardziej potrzebują pocieszenia i nadziei.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

127total visits,1visits today