Uroczystość NMP – Królowej Polski

Naród polski od wieków oddawał cześć N M Pannie i uczynił Ją Królową Polski. Jej królowanie jest natury duchowej. Dowodem macierzyńskiej troski i opieki NMP nad  naszym narodem są wydarzenia dziejowe znaczące naszą historię. Niektóre przykłady:

. Rok – 1410 – ze słowami pieśni ,,Bogarodzica” wojska polskie odnoszą zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem;

. Rok 1655 – podczas najazdu szwedzkiego przeor Kordecki broni Jasnej Góry wraz z rycerstwem i współbraćmi; odnosi zwycięstwo.

Rok 1656 – 1 kwietnia  – król Jan Kazimierz uroczyście ślubował w katedrze lwowskiej, oddając Rzeczpospolitą pod władzę Matki Bożej.

Rok 1717 – 8 września –  Jasna Góra. Uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Rok 1909 – październik – kradzież dwóch koron.

Papież Pius X ofiarował Maryi nowe korony.

Rok 1910 – 22 maja – powtórna koronacja Obrazu jasnogórskiego.

  • Król Jan III Sobieski oddaje się Matce Bożej w Częstochowie, w Krakowie, na Piaskach i w Piekarach Śląskich. odnosi zwycięstwo w odsieczy wiedeńskiej.
  • Rok 1920 – po ,, Cudzie na Wisłą” papież Benedykt XV ustanowił liturgiczne święto Królowej Polski na dzień 3 maja.
  • Rok 1946 – naród polski poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi jako swej Królowej.
  • Rok 1956 – na Jasnej Górze dokonano aktu ślubowania, który ponawiany jest corocznie.
  • Rok 1966 – 3 maja – z okazji tysiąclecia chrześcijaństwa Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i ówczesny metropolita krakowski, ks. abp Karol Wojtyła, ozdobili Obraz koronami milenijnymi.

314total visits,2visits today