X Światowe Spotkanie Rodzin już w 2021 roku!

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała
dzisiaj temat X Światowego Spotkania Rodzin, które
odbędzie się w Rzymie w dniach 23-27 czerwca 2021 roku.
Będzie ono przebiegać pod hasłem: ,,Miłość rodzinna:
powołanie i droga do świętości”.

W komunikacie Dykasterii, zapowiadającym przyszłe wydarzenie, przypomniano, że odbędzie się ono w piątą rocznicę ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej Franciszka ,,Amoris laetitia” i w trzecią ukazania się papieskiej adhortacji ,,Gaudete exsultate’.’ Stąd Spotkanie w Rzymie będzie chciało podkreślić znaczenie miłości rodzinnej jako powołania i drogi do świętości, aby zrozumieć i dzielić się głębokim i zbawczym znaczeniem więzi rodzinnych w życiu codziennym. Dlatego zaproponowano ponowne odczytanie ,,Amoris laetitia” w świetle powołania do świętości, o którym przypomina ,,Gaudete et exsultate”

Jednocześnie Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaznaczyła, że miłość małżeńska i rodzinna ukazuje cenny dar życia wspólnego, pielęgnowania komunii oraz zapobiegania kulturze indywidualizmu, konsumpcji i odrzucenia.

Ponadto małżeństwo i rodzina ukazują wzniosłą wartość stosunków międzyludzkich, dzielenia się radościami i trudami, rozwijania codziennego życia, ukierunkowując osobę na spotkanie z Bogiem. Przypomniano też, że droga ta, jeśli jest przeżywana wiernie i z
wytrwałością, umacnia miłość i realizuje powołanie do świętości, właściwe każdej osobie, które konkretyzuje się w relacjach małżeńskich i rodzinnych. W tym sensie chrześcijańskie
życie rodzinne jest powołaniem i drogą do świętości, wyrazem ,,najpiękniejszego oblicza Kościoła” (GE 9) – podkreśla komunikat Dykasterii.

58total visits,1visits today