X Światowe Spotkanie Rodzin już w roku 2021.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała
dzisiaj temat X Światowego Spotkania Rodzin, które
odbędzie się w Rzymie w dniach 23-27 czerwca 2021 roku.
Będzie ono przebiegać pod hasłem: ,,Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

W komunikacie Dykasterii, zapowiadającym przyszłe wydarzenie, przypomniano, że
odbędzie się ono w piątą rocznicę ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej Franciszka
,,Amoris laetitia” i w trzecią ukazania się papieskiej adhortacji ,,Gaudete et exsultate”. Stąd
Spotkanie w Rzymie będzie chciało podkreślić znaczenie miłości rodzinnej jako
powołania i drogi do świętości, aby zrozumieć i dzielić się głębokim i zbawczym
znaczeniem więzi rodzinnych w życiu codziennym. Dlatego zaproponowano ponowne
odczytanie ,,Amoris laetitia” w świetle powołania do świętości, o którym przypomina
,,Gaudete et exsultate”.

Jednocześnie Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaznaczyła, że miłość małżeńska i
rodzinna ukazuje cenny dar życia wspólnego, pielęgnowania komunii oraz zapobiegania
kulturze indywidualizmu, konsumpcji i odrzucenia.

Ponadto małżeństwo i rodzina ukazują wzniosłą wartość stosunków międzyludzkich,
dzielenia się radościami i trudami, rozwijania codziennego życia, ukierunkowując osobę
na spotkanie z Bogiem. Przypomniano też, że droga ta, jeśli jest przeżywana wiernie i z
wytrwałością, umacnia miłość i realizuje powołanie do świętości, właściwe każdej osobie,
które konkretyzuje się w relacjach małżeńskich i rodzinnych. W tym sensie chrześcijańskie
życie rodzinne jest powołaniem i drogą do świętości, wyrazem ,,najpiękniejszego oblicza
Kościoła” (GE 9) – podkreśla komunikat Dykasterii.

145total visits,1visits today