Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia.

Pośród wielu  wydarzeń z życia  Matki Bożej tradycja chrześcijańska przekazuje nam fakt wniebowzięcia Maryi ,,z duszą i ciałem” do nieba, na wzór Henocha z Księgi Rodzaju [Rdz 5,24] czy Eliasza z Księgi Królewskiej Starego Testamentu { 2 Krl 2,11 ]. O wniebowzięciu NMP nie ma wzmianki w Piśmie Świętym, ale św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: ,,….razem też { Jezus} wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich ” [ Ef 2,6].  Tę prawdę wiary o wniebowzięciu Maryi podkreślił papież Pius XII w dogmacie, ogłoszonym w 1950 roku. Przyjąwszy ludzką naturę za sprawą Ducha Świętego, Jezus uwielbił ciało Matki u kresu Jej życia. Po zaśnięciu została wzięta do nieba i zasiadła  na tronie obok Swego Syna. To pełne zjednoczenie z Bogiem wzięło początek w Boskim macierzyństwie i będzie trwać do końca świata.

Jaka to nauka dla nas, ludzi?

  1. Podobnie jak Maryja będziemy na wieki żyli w Bogu.
  2.  Niebo jest ojczyzną Maryi, do której powróciła. I nasz dom jest w niebie.
  3. Wraz z Maryją oczekujemy na ponowne przyjście Chrystusa  w chwale {paruzję} ; rozmyślamy, kontemplujemy razem z Nią ostateczne przeznaczenie do życia z Bogiem.
  4. W polskiej tradycji, Maryję wniebowziętą wiążemy z ziemią i jej plonami. Zatem uroczystość Wniebowzięcia nazywamy świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach poświęcamy w tym dniu kwiaty, zboża, zioła, oddając Bogu to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. Symbolizują one naręcza naszych dobrych uczynków, które Maryja przedstawi Bogu.
  5.  Maryja Wniebowzięta jest ,,mistrzynią ostatniej godziny”, naszą Orędowniczką przed Bogiem. Pielgrzymuje wraz z nami na drogach wiary, modli się za nas, abyśmy czuwali do końca naszych dni.
  6. Maryja uczy nas pragnienia nieba, karmienia się Eucharystią, codziennego pielęgnowania miłości do Boga, poznawania Słowa Bożego.

Na podst. art. z  ,,Niedzieli” nr 32/2019 .,,Wniebowzięta”-ks. Kamila Zadrożnego.

2031total visits,2visits today