Pamięć i zobowiązanie…

Szesnaście lat temu odszedł do Pana śp. ks. prof. Teofil Herrmann – CM [1921 – 9.09.2003]; misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego a’ Paulo, Założyciel  i pierwszy dyrektor krajowy Apostolatu Maryjnego w Polsce, a zarazem odnowiciel przedwojennego Stowarzyszenia Cudownego Medalika; autor wielu pozycji książkowych, ułatwiających pracę osób świeckich w parafiach; człowiek niezwykle pogodny, pracowity, rozmiłowany w Bogu i Maryi, wymagający zwłaszcza od siebie, obowiązkowy, konkretny w działaniu. Potrafił słuchać , doradzać, delikatnie upominać, spojrzeć  ,,na dno duszy” człowieka. Cenił prawdę i obowiązkowość. Kochał Ojczyznę i zapoczątkował w szeregach Apostolatu Maryjnego majową i październikowa modlitwę różańcową w jej intencji, podzieloną na poszczególne grupy w diecezjach, trwającą całe w/w miesiące. Uczył czytać i rozważać Pismo Święte. Propagował różne formy poznawania duchowości wincentyńskiej, sylwetek świętych, np. Katarzyny Laboure’, św. Wincentego a’ Paulo i innych]. Uczył myśleć, a trudne sprawy polecał oddawać w ręce Maryi Niepokalanej i  poddawać się woli Ducha Świętego. Pozostawił po sobie nie tylko pamięć, ale  ogrom wydawnictw dla AM, brewiarz dla apostołów maryjnych , podręczniki, 10 Rad dla AM itd.

To tylko krótkie refleksje, ale dziś mamy dzięki Jego następcom wydania świadectw duchownych i świeckich, wspominających różne okoliczności, w których spotkali Tego Człowieka Bożego, pełnego zapału do pracy , który nigdy nie narzekał, a w chwilach najtrudniejszych ufał Bogu I Maryi. Niezwykle ,,zabiegany”, posługujący siostrom zakonnym, żyjący pełnią życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, apostolskiego. Ukochał hasło  :

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ! I tak czynił. Nic bez Niej. Wszystko dla Niej. I wszystko z Nią.  Niech dobry Bóg wynagrodzi Mu trudy życia wieczną chwałą w niebie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…….

 

/Z -ca moder.diec. Z.M. ./