Podsumowanie pielgrzymki Papieża Franciszka do Tajlandii i Japonii. Audiencja generalna z 27-11-2019 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Wczoraj powróciłem z podróży apostolskiej do Tajlandii i Japonii, za której dar
jestem bardzo wdzięczny Panu. Pragnę ponowić moją wdzięczność dla władz i
biskupów tych obydwu krajów, które mnie zaprosiły i ugościły bardzo
troskliwie, a przede wszystkim pragnę podziękować narodom tajlandzkiemu i
japońskiemu. Ta wizyta pogłębiła moją bliskość i miłość dla tych narodów:
niech Bóg im błogosławi obfitością dobrobytu i pokoju.
Tajlandia to pradawne królestwo, które bardzo się unowocześniło. Spotykając
się z królem, premierem i innymi władzami, złożyłem hołd bogatej tradycji
duchowej i kulturowej narodu tajskiego. Zachęcałem do starań o harmonię
między różnymi komponentami narodu, a także do tego, aby rozwój
gospodarczy przynosił korzyści wszystkim i aby wyeliminowano plagi
wyzysku, zwłaszcza kobiet i nieletnich. Religia buddyjska jest integralną częścią
historii i życia tego narodu, dlatego odwiedziłem Najwyższego Patriarchę
Buddystów, podążając drogą wzajemnego szacunku, zapoczątkowaną przez
moich poprzedników, aby na całym świecie wzrastało współczucie i braterstwo.
W związku z tym bardzo znaczące było spotkanie ekumeniczne i
międzyreligijne, które odbyło się na największym uniwersytecie tego kraju.
Świadectwo Kościoła w Tajlandii obejmuje także dzieła posługi dla chorych i
ubogich. Wyróżnia się wśród nich szpital św. Ludwika, który odwiedziłem,
wspierając personel medyczny i spotykając się z niektórymi pacjentami.
Następnie poświęciłem szczególny czas kapłanom i osobom konsekrowanym,
biskupom, a także współbraciom jezuitom. W Bangkoku odprawiałem Mszę św.
z całym ludem Bożym na Stadionie Narodowym, a następnie z młodzieżą w
katedrze. Tam doświadczyliśmy, że w nowej rodzinie utworzonej przez Jezusa
Chrystusa są także twarze i głosy narodu tajskiego.
Następnie udałem się do Japonii. Po przybyciu do nuncjatury w Tokio zostałem
powitany przez biskupów tego kraju, z którymi od razu rozmawialiśmy o
wyzwaniu bycia pasterzami bardzo małego Kościoła, który niesie jednak wodę
żywą, Ewangelię Jezusa.
„Chronić każde życie” – to było motto mojej wizyty w Japonii, kraju, który nosi
blizny po bombardowaniach atomowych i dla całego jest świata rzecznikiem
podstawowego prawa do życia i pokoju. W Nagasaki i Hiroszimie trwałem na
modlitwie, spotkałem ocalałych i członków rodzin ofiar oraz podkreśliłem
stanowcze potępienie broni nuklearnej i obłudę mówienia o pokoju, kiedy
jednocześnie buduje się i sprzedaje materiały wojenne. Po tej tragedii Japonia wykazała niezwykłą zdolność walki o życie; i uczyniła to także niedawno, po potrójnej katastrofie w 2011 r .: trzęsieniu ziemi, tsunami i awarii w elektrowni jądrowej.
Aby chronić życie, trzeba je miłować, a dziś w krajach najbardziej rozwiniętych
poważnym zagrożeniem jest utrata sensu życia. Nie wystarczają zasoby
ekonomiczne, nie wystarcza technologia – potrzeba miłości Boga Ojca, którą dał
nam i daje nam Jezus Chrystus. Miłości, która ożywiała świadectwo
męczenników, jak tych z Nagasaki, świętego Pawła Miki i 25 towarzyszy;
miłość, która wspierała błogosławionego Justyna Takayamę Ukona i wielu
anonimowych mężczyzn i kobiet, którzy zachowali wiarę w długich czasach
prześladowań.
Pierwszymi ofiarami poczucia pustki są ludzie młodzi, dlatego poświęcono im
spotkanie w Tokio. Słuchałem ich pytań i marzeń; Zachęcałem ich do
przeciwstawiania się wszystkim formom nękania oraz przezwyciężenia strachu i
zamknięcia poprzez otwarcie się na miłość Boga, w modlitwie i służbie
bliźniemu. Na uniwersytecie „Sophia” spotkałem innych młodych, wraz ze
wspólnotą akademicką. Ten uniwersytet, podobnie jak wszystkie szkoły
katolickie, jest bardzo ceniony w Japonii.
W Tokio miałem okazję odwiedzić cesarza Naruhito, któremu ponawiam
wyrazy mojej wdzięczności. Spotkałem się też z władzami tego kraju oraz z
korpusem dyplomatycznym. Zaapelowałem o kulturę spotkania i dialogu,
charakteryzującą się mądrością i szeroką perspektywą. Japonia pozostając
wierną swoim wartościom religijnym i moralnym oraz będąc otwartą na
przesłanie Ewangelii, może być krajem wiodącym dla bardziej sprawiedliwego i
pokojowego świata oraz dla harmonii między człowiekiem a środowiskiem.
Drodzy bracia i siostry, powierzmy narody Tajlandii i Japonii dobroci i
opatrzności Boga.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie