Niedziela Świętej Rodziny [ 29.12.2019].

Początków święta upatrujemy w XVII wieku. Jego celem był kult Świętej Rodziny jako wzoru życia rodzinnego. W obliczu demoralizacji, która dotknęła rodziny w czasie wojny trzydziestoletniej [1618-1648], zasadne wydało się odniesienie do Rodziny z Nazaretu, wzoru czystości, poszanowania godności człowieka, żywej wiary w Boga itp. Inicjatorem ustanowienia święta był bp Francois Montmorency – Laval z Kanady. Otrzymawszy pozwolenie papieża Aleksandra VII, ustanowił święto Świętej Rodziny dnia 4 listopada 1684 r. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, abpa Florencji, dnia 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący  ,,kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Tenże papież dobrał teksty liturgiczne [ ukazujące sceny biblijne], w których występuje rodzina. Podkreślają one również obowiązki członków rodziny [ dzieci – względem rodziców i odwrotnie]; papież Leon XIII dołączył do tekstów liturgicznych piękne hymny kościelne oraz  zatwierdził święto Św, Rodziny. Od początku XVIII wieku  obchodzono je w wielu krajach.  W 1921 roku papież Benedykt XV polecił je obchodzić w całym Kościele.

Na podst. art. z  e-KAI   i ,,Niedzieli” 51/2019