Uroczystość Objawienia Pańskiego -6 stycznia.

Na Wschodzie była znana od III wieku n.e.  Na Zachodzie pojawiła się w IV wieku i przeobraziła się w święto Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt  chrześcijańskich. Początkowo Objawienie -gr. Epifania [= zjawienie się, objawienie się] obchodzone było razem ze świętem Bożego Narodzenia. W końcu IV wieku do liturgii Kościoła wprowadzono dwie odrębne uroczystości i tak je obchodzimy do dziś: Boże Narodzenie 25 grudnia, a Objawienie Pańskie 6 stycznia [ kończy ono okres Bożego Narodzenia]. Co ono oznacza?  – Oto pełnia Objawienia Boga dokonuje się w Osobie i działalności Jezusa, Syna Bożego, dotykając swą mocą pogan. Ewangelista Mateusz opisuje pokłon Trzech Mędrców, którzy z wytrwałością szukali Króla Izraela,  zapowiadanego przez proroków. Gdy go odnaleźli, złożyli Mu pokłon i ofiary:  Kacper – kadzidło [ symbol boskości], Melchior – złoto [ symbol władzy królewskiej, Baltazar – mirrę [ zapowiedź męczeńskiej śmierci Chrystusa].

W tradycji Kościoła od VI wieku o magach zaczęto mówić jako o królach, a po 300 latach nadano im imiona i przyjęto, że reprezentują trzy kontynenty: Kacper – Afrykę, Melchior – Europę, Baltazar – Azję. Uznani są oni za patronów podróżujących, pielgrzymów, handlarzy, kuśnierzy, właścicieli gospód.

6 stycznia święci się w kościele kredę i kadzidło. Kredą kreśli się na drzwiach mieszkania litery K + M + B  lub  C+ M+ B, co oznacza po łacinie: Christus mansionem benedicat = Niech Chrystus błogosławi mieszkanie.

W Polsce święto Trzech Króli jest od roku 2011 dniem wolnym od pracy; wierzący zobowiązani są do udziału we Mszy świętej. Jest to również dzień poświęcony misjom. Piękną tradycją  w kraju nad Wisłą są coraz liczniejsze orszaki Trzech Króli.  W r. 2020 zapowiedziano je w 872 miejscowościach. Za granicą będzie ich 21.

Relikwie Trzech Króli znajdują się m.in. w Niemczech, we Włoszech [ Mediolan], w Jerozolimie.

Oprac. na podst. Deon.pl