Święto Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020.

Święto zostało ustanowione Dekretem Kongregacji Obrzędów w 1955 r. i wyznaczone na 13 stycznia. Po Soborze Watykańskim II i reformie kalendarza liturgicznego w 1969 roku przesunięto je na niedzielę po Objawieniu Pańskim, przypadającym  6 stycznia. Wydarzenie to dokładnie opisano w Biblii – katolicy po raz pierwszy widzą całą Trójcę Świętą – Boga Ojca, który przemawia, Syna Bożego  w postaci ludzkiej i Ducha Świętego w postaci gołębicy [ to tzw. epifania trynitarna]. Święto objawia wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, a z drugiej strony kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu.

                                                [por. Wikipedia – Wolna encyklopedia].