Z nauczania Ojca świętego….

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem | 6 stycznia 2020.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominając Mędrców, którzy idąc za gwiazdą przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby odwiedzić nowo narodzonego Mesjasza. Dzisiejszy fragment Ewangelii (por. Mt 2, 1-12) zawiera pewien szczegół, który budzi naszą refleksję. Pod koniec opisu ewangelista Mateusz zauważa, że Mędrcy „otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju” (w. 12).

Ci uczeni, przybywający z odległych krain, po długiej podróży, znaleźli tego, którego pragnęli poznać, szukając Go od dawna, z pewnością również z trudem i perypetiami. A kiedy w końcu osiągnęli swój cel, padali na twarz przed Dzieckiem, oddali mu pokłon i ofiarowali cenne dary. Następnie bezzwłocznie wyruszyli, by powrócić do swojej ziemi. Ale to spotkanie z Dzieciątkiem ich zmieniło.

Spotkanie z Jezusem nie zatrzymało Mędrców, wręcz przeciwnie, napełniło ich nowym impulsem, by powrócili do swego kraju, by opowiedzieli, co zobaczyli i oraz radości, której doświadczyli. Jest w tym ukazany styl Boga, Jego sposób objawiania się w dziejach. Doświadczenie Boga nie paraliżuje nas, ale wyzwala; nie krępuje, lecz pozwala nam znów wyruszyć w drogę, przywraca nas do zwykłych miejsc naszego życia. Miejsca są takie same, ale po spotkaniu z Jezusem nie jesteśmy już tacy sami, jak wcześniej. Spotkanie z Jezusem nas zmienia, przekształca nas. Ewangelista Mateusz podkreśla, że Mędrcy powrócili „inną drogą” (por. w. 12). Do zmiany drogi skłoniła ich przestroga anioła, by nie natknąć się na Heroda i jego spiski władzy.

Każde doświadczenie spotkania z Jezusem prowadzi nas do podjęcia odmiennych dróg, ponieważ od Niego pochodzi dobra siła, która uzdrawia serce i oddziela nas od zła. Między ciągłością a nowością istnieje mądra dynamika: wracamy „do swojego kraju”, ale „inną drogą”. Wskazuje to, że to my musimy się zmienić, przemienić nasz styl życia, chociaż w zwyczajnym środowisku, zmienić kryteria oceny otaczającej nas rzeczywistości. Oto różnica między prawdziwym Bogiem a zdradzieckimi bożkami, takimi jak pieniądze, władza, sukces…; między Bogiem a tymi, którzy obiecują dać tobie te bożki, jak magowie, wróżki, czarownicy. Różnica polega na tym, że bożki wiążą nas ze sobą, bożki nas uzależniają od siebie, a my nimi władamy. Prawdziwy Bóg nas nie krępuje, ani nie daje się nam zatrzymać: otwiera nam drogi nowości i wolności. Jest On bowiem Ojcem, który jest zawsze z nami, by sprawić nasz wzrost. Jeśli spotykasz Jezusa, jeśli masz duchowe spotkanie z Jezusem zapamiętaj, że musisz powrócić do tych samych miejsc co zawsze, ale inną drogą, innym stylem. To zatem Duch Święty, którego daje nam Jezus przemienia nasze serca.

st/ e-KAI