Sprawozdanie za rok 2019 z Parafii Trójcy Św. w Skarżysku Kościelnym.

         W naszym Apostolacie Maryjnym jest obecnie 16 osób, z których czynnie uczestniczyło w spotkaniach  10 apostołek. Osoby chore i w podeszłym wieku modliły się w domach. Starałyśmy się poznawać na bieżąco zadania wytyczone odgórnie, planować je w parafii, łączyć z obowiązkami wynikającymi z bycia parafiankami. Odbywały się comiesięczne spotkania AM według wzoru z ,,Przewodnika  dla AM’’ i realizacja zadań, przypomnianych w korespondencji od z-cy moderatora diecezjalnego, Z. Miernik.

W minionym roku liturgicznym C, który obfitował w ważne wydarzenia historyczne, kościelne i parafialne włączył się aktywnie Apostolat Maryjny.

Należy tu wymienić:

– Kwestowanie w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu.

– Rozprowadzanie opłatków, świec i kalendarzy w domach parafian.

– Zamawianie Mszy świętych na każdy 27 – dzień miesiąca.

– Indywidualne odwiedzanie  chorych w domach i w hospicjum, apostołowanie Cudownym Medalikiem.

– Składanie ofiar na kwiaty dla upiększenia świątyni na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Boże Ciało.

– Pomoc w przygotowaniu ołtarza na Boże Ciało. Udział w procesji dla uczczenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

– Odmawianie nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika od 18 do 26 listopada.

– W okresie Adwentu uczestnictwo w nabożeństwach i rekolekcjach jako przygotowanie do przyjścia Pana Jezusa.

– Dzielenie się z ubogimi zebranymi przez AM darami.

– Kontynuacja organizacji  dorocznego Festynu Rodzinnego przy współpracy innych grup parafialnych – 15 sierpnia; przygotowanie i sprzedaż ciast, kawy, herbaty.

– Udział w pielgrzymce na Jasną Górę 27 lipca. Nawiedzenie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie; zamówienie Mszy świętych.

– Odmawianie całodobowego różańca w intencji Ojczyzny i Kościoła 26 maja i 26 października (wg wyznaczenia godzinowego). Udział w Eucharystii.

– Uczestnictwo w nabożeństwach fatimskich od 13 maja do 13 października, w każdym miesiącu.

– W święto Podwyższenia Krzyża 14 i 15 września – w łączności z modlącymi się pod Krzyżem we Włocławku – udział apostołek maryjnych w całodobowej adoracji Najśw. Sakramentu, w nocnym czuwaniu, adoracji Krzyża i w Eucharystii.

– Dnia 28 sierpnia 2019 r. Mszą św. uczciłyśmy 16 rocznicę śmierci Założyciela i pierwszego Dyrektora AM – ks. prof. Teofila Herrmanna CM. Rozprowadzałyśmy wydawnictwa związane z Jego Osobą.

–  Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Eucharystek, które przez wszystkie lata naszego istnienia przysyłają kolejne siostry do rozważania Pisma Św., pomocy w pisaniu modlitwy wiernych i prowadzenia modlitw. We wrześniu pożegnałyśmy dotychczasową naszą opiekunkę, siostrę zakonną-  Magdalenę Odolińską, która wyjechała do pracy misyjnej na Kubę. Udzieliłyśmy Jej wsparcia modlitewnego i materialnego.

– Tradycyjnie raz w roku wspomagamy materialnie krajowy Apostolatu Maryjnego.

– Dnia 23 listopada uczestniczyłyśmy w diecezjalnym dniu skupienia AM w Wąchocku, zorganizowanym przez Z. Miernik i moderator diecezjalną Marię Płachtę. Modliłyśmy się w intencji opiekuna diecezjalnego AM, Ks. kan. Stanisława Bujnowskiego w roku Jego Jubileuszu 50 – lecia święceń kapłańskich i dziękowaliśmy Panu Bogu oraz Niepokalanej za łaski, którymi obdarzyli AM w diecezji radomskiej przez 32 lata jego istnienia. Nasz Apostolat ufundował Ks. Stanisławowi piękną, haftowaną stułę.

– W każdą środę od 16.00 do 17.00 adorujemy Najświętszy Sakrament, a w pierwsze soboty miesiąca odmawiamy wspólnie różaniec.

Nowy rok liturgiczny ,,A’’ będzie dla naszego Apostolatu Maryjnego  nowym wyzwaniem. Wprowadzamy na spotkania czytanie ,,Psalmów’’.

Wszystko z Niepokalaną!                                   Spisała sekr. AM Joanna Sarzyńska