Apel Moderator Krajowej AM.

,,Zwracam się z  gorącą prośbą do wszystkich członków AM o włączenie się w codzienną modlitwę różańcową o godz. 20.30.   Zapalmy na czas modlitwy świece w oknie i  odmówmy jedną tajemnicę różańca św.

Modlitwę ofiarujmy w intencji powstrzymania śmiertelnych skutków choroby COVID 19, wywołanej przez groźnego koronowirusa sars – cov – 2.

Prośmy naszą Matkę – Niepokalaną Cudownego Medalika o wstawiennictwo i pośrednictwo w uzyskaniu łaski zdrowia.

O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy...

(Z ogólnopolskiej str. intern. AMM)