Niedziela Biblijna.

Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny i IV Narodowe czytanie Pisma Świętego. Kościół zachęca wiernych do codziennego czytania i rozważania choćby fragmentu Pisma Świętego, które wnosi w życie chrześcijanina nadzieję, pokój serca i daje odpowiedzi na frapujące nas pytania o wiarę, nadzieję, miłość, miłosierdzie.