Uroczystość Królowej Polski.

Już od drugiej  połowy XVI wieku renesansowy poeta, Grzegorz z Sambora używał tytułu: Matka Boża – Królowa Polski. Na początku XVII wieku, włoski misjonarz, jezuita, Julian Mancinelli ( lat 71) miał objawienie, podczas którego Maryja poleciła mu, aby nazywał Ją Królową Polski. W dniu 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz oddał hołd Matce Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej i złożył ślub, że postara się o ustanowienie święta Królowej Polski.  Ogłosił Najśw. Dziewicę Patronką Królestwa Polskiego. Wypełnienie ślubu Jana Kazimierza było możliwe dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 . Episkopat Polski zwrócił się  z prośbą do Papieża, wskazując zarazem, że najodpowiedniejszym miejsce kultu  Królowej Polski będzie Jasna Góra, słynąca z wielu cudów i zwycięskiej obrony przed Szwedami. Papież Benedykt XV wyznaczył święto Królowej Polski na dzień 3 maja ( pamiątka uchwalenia Konstytucji 3 Maja).  Koronacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieskimi odbyła się 8 września 1717 roku.

KRÓLOWO POLSKI, MÓDL SIĘ ZA NAMI!