List Dyrektora Krajowego do Rodziny Apostolatu Maryjnego.

         „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone… Chwalcie z nami Panią Świata…. Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona….”.

Drodzy Moderatorzy i Apostołowie!

Rozpoczął się piękny majowy miesiąc. Przyroda odżyła w swej pełni; pola i lasy wypełniły się wonią kwiatów, radosnym śpiewem ptaków oraz pieśniami na cześć Maryi. Tak! Maj to czas  poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Okres, w którym Kościół zaprasza nas do pogłębienia relacji z naszą Niebiańską Mamą, umocnienia i odnowienia więzi miłości i dziecięcej ufności. Zapragnijmy zatem poznać Ją lepiej i pokochać gorąco; oddajmy się Jej opiekuńczym dłoniom, a Ona okryje nas płaszczem swej opieki.

Maryja jest Matką najczulszą, najtroskliwszą, najlepszą! Jako Bogarodzica, „Pełna Łaski” w sposób najdoskonalszy wypełniła w swym życiu Wolę Bożą i wraz ze swym Synem wyjednała nam łaskę odkupienia, ofiarując się z Nim za nas na drzewie krzyża. Tam też Jezus dał nam Ją za Matkę oraz ustanowił Niepokalaną Pośredniczką Wszystkich Łask, która w wielkiej hojności rozdziela owoce odkupienia. Znając ten Jej wielki przywilej, nie możemy pozostać obojętni. Widzimy, iż nabożeństwo do Maryi jest konieczne dla każdego człowieka, a szczególnie dla apostoła maryjnego, na drodze do naszego uświęcenia i zbawienia.

Któż więc zaprowadzi nas do Jezusa, jeśli nie Jego Matka? Ta która nosiła go w swym łonie, Ta która go wychowała, Ta która była przy nim zawsze i najdoskonalej upodobniła się do naszego Zbawiciela. TYLKO MARYJA! Ona jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, która prowadzi prosto do Jezusa.

„Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 30-35). Tymi słowami z księgi przysłów, Sam Duch Święty wskazuje na Maryję i zaprasza nas, na tą słodką drogę do nieba. Nie zwlekajmy zatem i w ten trudny czas pandemii rozpocznijmy wędrówkę z Maryją ku świętości tu i teraz.

W ten piękny wiosenny czas, czujmy się zaproszeni przez Maryję do uczestnictwa w modlitwie ku czci Bogarodzicy. Wzywając Jej orędownictwa na różańcu, litanii loretańskiej oraz w pieśniach, możemy doświadczyć Jej matczynej obecności oraz prawdziwej radości i pokoju serca.

Wypełnijmy ten czas szczególnie modlitwą różańcową! Bądźmy świadomi, iż każde Pozdrowienie Anielskie daje Maryi niewysłowioną radość. Jest to najpiękniejszy ze wszystkich darów jakie możemy Jej złożyć. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Niewolnik Maryi w Traktacie o Doskonałym Nabożeństwie do NMP naucza: „Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy…”.

Drodzy Moderatorzy i Apostołowie!

        Niech ten maj będzie dla nas zatem okazją do ożywienia naszej relacji z Maryją. Składajmy Jej w ofierze bukiety słodkich Pozdrowień Anielskich i wychwalajmy naszą Niepokalaną Matkę. Prymas Tysiąclecia, Sł. Boży Stefan Kardynał Wyszyński, w dniu 11 listopada 1957 r. mówił:

„Cała szlachetność Narodu polskiego wiąże się bardzo z czcią dla Matki Najświętszej. Cała ta, że się tak wyrażę „elegancja polska” jest wynikiem wychowania w kręgu promienia, który wypływa z naszego szlachetnego stosunku do Niewiasty w matce Boga. Całe nasze życie rodzinne i domowe bardzo wiele czerpie z godności i dostojeństwa Matki Boga. O, jak wiele zawdzięcza jej naród polski w kształtowaniu swego narodowego obyczaju! Pozostaniemy wierni tej czci tak wychowawczej, tak szlachetnie kształtującej nasze uczucia, tak nieustannie nas oczyszczającej. Potrzeba, aby na horyzoncie naszego anodowego życia było wielkie Światło, które oczyszczałoby nasze oczy. Aby była jakaś wielka Szlachetność, która uczyłaby nas godności w codziennym życiu. Aby była nieskalana Czystość, która by nas nieustannie omywała! Prawdą jest, że nawet najbrudniejszy świat, im bardziej jest brudny, tym bardziej tęskni za wymarzoną, nietkniętą czystością.

        Dzieci Najmilsze! Jeśli rzecz tak się ma ze światem, to jakże może wyglądać dusza, gdy człowiek rozkocha się w ideale Maryi! Nie wystarczy potrzeć w Jej czyste Oblicze, choćby zranione, ale trzeba w Jej oczach wyczytać wszystko, co potrzebne jest dla odnowy życia narodowego. Wraz z przyjęciem chrztu, w dzieje naszego narodu, dzieje niełatwe, weszła Jezusowa Matka. Stąd religijna historia Narodu wiąże się nie tylko z wątkiem chrystologicznym, ale i z wątkiem maryjnym”.

Drodzy Moderatorzy i Apostołowie!

Z całego serca powierzam Was i Wasze Rodziny wstawiennictwu i opiece Matki Najświętszej od Cudownego Medalika i św. Katarzyny Labouré.

– O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

–  Św. Katarzyno  Labouré módl się za nami.

 

Z błogosławieństwem, ks. Jurek

 

Wszystko z Niepokalaną!!!

 

Warszawa – maj – 2020 r.