Przypomnienie: Modlitwa w intencji Ojczyzny i Kościoła.

Jak co roku w maju Apostolat Maryjny w całym kraju  bierze udział w całodobowej modlitwie różańcowej w intencjach Ojczyzny i Kościoła.

Dla A M w diecezji radomskiej jest to dzień 26 maja 2020 r. ( od północy z 25 na 26.05 do północy 26.05).  Panie przewodniczące poszczególnych grup są zobowiązane do wyznaczenia  godzin modlitwy różańcowej z rozważaniami każdemu z apostołów maryjnych.  Należy też – przed podjęciem modlitwy –  podać ogłoszenie  Księżom proboszczom w danej parafii.

Z-ca moderator diecezjalnej Z.M.