Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

,,Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię.

Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.

Przyjdź jako Mądrość do dzieci.

Przyjdź – jak ślepemu wzrok.

Przyjdź jako moc w mej słabości.

Weź wszystko, co moje jest”.

( fragm.,,Hymnu” do Ducha Św.)