Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia.

,,Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza, blaskiem Swoim wypełniasz nam ziemię,

A wśród gwiazd, co jaśnieją na niebie, nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty.

Piękna Tyś jest jak słońce, jasna jak blask księżyca,

Gwiazdy zaś najpiękniejsze nie są piękne jak Mario Ty.”