PYTANIA KONKURSOWE.

Czterdzieści pytań na czterdziesty Jubileusz AMM
1. Podaj datę urodzenia św. Katarzyny Labouré?
2. W jakim państwie, regionie i miejscowości przyszła na świat Katarzyna?
3. Jak nazywano Katarzynę w Jej rodzinnym domu i dlaczego?
4. Kim była matka Katarzyny?
5. Jaki urząd przez pewien okres pełnił ojciec Katarzyny?
6. Ile państwo Labouré wydali dzieci na świt a ile przeżyło?
7. Którym dzieckiem od końca była Katarzyna?
8. Z którym z rodzeństwa była najbardziej zżyta –podaj imię?
9. Ile lat miała Katarzyna, kiedy zmarła jej matka i co wówczas zrobiła?
10.Czym wyróżniała się Katarzyna (wygląd zewnętrzny) wśród swoich rówieśniczek?
11.Wykonując, jaką pracę s. Katarzyna wypowiedziała takie słowa: „to są perły Siostry
Miłosierdzia”?
12. Jak na imię miała siostra, która po śmierci s. Katarzyny wypowiedziała słowa ”To może
być tylko s. Labouré. Nikt inny nie jest godzien takiej łaski”?
13. Kto i do kogo wypowiedział słowa „Złośliwa osa”?
14. O której godzinie zmarła s. Katarzyna?
15. Podaj datę ekshumowania doczesnych szczątków s. Katarzyny?
16. Podaj państwo, miasto i daty, w których miały miejsce objawienia NMP s. Katarzynie?
17. Jak brzmi inwokacja, która dała ostateczny impuls do ogłoszenia przez
bł. Piusa IX w 1854r. dogmatu o niepokalanym poczęciu NMP?
18. Wymień trzy ważne motywy wyodrębnione w przesłaniu awersu?
19. Na rewers składają się trzy motyw – wymień jakie?
20. Kiedy powstało, i kto był pierwszym dyrektorem Stowarzyszenia Dzieci Maryi
Niepokalanie Poczętej?
21. Kto zainicjował powstanie pierwszego Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce i z
jakiego był zgromadzenia?
22. Na jakich ziemiach i kiedy zostało zatwierdzone pierwsze Stowarzyszenie Cudownego
Medalika?
23. Z jakiej okazji, w którym roku i pod jaką nazwą zostało wskrzeszone dawne
Stowarzyszenie Cudownego Medalika w Polsce?
24. Kto był założycielem-wskrzesicielem AM. Podaj Jego datę urodzenia i śmierci oraz z
jakiego pochodził zgromadzenia?
25. W którym roku został zatwierdzony i przez kogo AMM oraz na jakiej podstawie działa?
26. Proszę dokładnie opisać jak wygląda odznaka – logo AMM?
27. Jakie jest hasło-zawołanie AMM?
28. Podaj w dwóch językach (ang. i hiszp.) skrót AMM?
29. Kiedy odbyła się pierwsza ogólnopolska pielgrzymka AMM na Jasną Górę (podaj
przynajmniej rok)?
30. Co jest głównym charyzmatem AMM?
31. Kto jest autorem Hymnu AM?
32. Wymień w kolejności chronologicznej Dyrektorów AMM w Polsce z podaniem daty
rozpoczęcia urzędowania (podaj przynajmniej rok)?
33. Gdzie obecnie znajduje się Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego?
34. Podaj skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia Cudownego Medalika?
35. Podaj imię i nazwisko oraz z jakiej diecezji pochodzi pierwszy Moderator Krajowy
AMM?
36. Jakie wydawane jest regularnie pismo AMM i który numer jest obecnie wydany?
37. Na jakim haśle formacja opiera się w 2020r.
38. Do jakiej RODZINY należy AMM, podaj wszystkie jej gałęzie?
39. Jak nazywa się Międzynarodowy Dyrektor AMM?
40. Gdzie znajduje się w Polsce Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik?