Akt zawierzenia AM Niepokalanej Maryi.

Akt zawierzenia Apostolatu Maryjnego Matce Bożej

Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny,

Przez ręce Najświętszej i Niepokalanej Maryi Bożej Rodzicielki, Matki Kościoła i Pani Jasnogórskiej zawierzamy Ci dzisiaj Twoją „małą trzódkę” – wspólnotę Apostolatu Maryjnego w Polsce. Zawierzamy Ci każdą i każdego z nas.  Tych wszystkich, którzy czuli się oraz tych, którzy czują się wciąż związani z Apostolatem i wszystkich, którzy ze czcią noszą Cudowny Medalik – znak Twojej opieki.  Zawierzamy także tych, których w przyszłości poślesz do nas. Bądź hojny, Panie,  w tym posyłaniu.

Nie wypuszczaj nas, Najświętsza Panienko, ze swoich rąk.  Oręduj za nami, strzeż od złego i otaczaj nas płaszczem Twojej macierzyńskiej opieki. Pragniemy, aby każdy z nas był żywą ikoną Bożej obecności w naszych rodzinach, diecezjach,  miastach i miejscowościach, w Ojczyźnie i na całym świecie.  Posługuj się nami, pisz w nas i nami, kształtuj i przemieniaj na wzór Niepokalanego Serca Twojego.

Postanawiamy, każdy według swojego powołania, odnajdywać w sobie wciąż na nowo, otwierać się i rozwijać dary Ducha Świętego otrzymane na chrzcie świętym. Prosimy, byś uzdalniała do tego nasze serca. By były według Serca Twojego Syna i Twego.  Postanawiamy być gorliwszymi apostołami Twoimi, gorliwiej i z coraz większą miłością do bliźnich szerzyć orędzie z rue du Bac, hojniej rozdawać Cudowne Medaliki.

Boże w Trójcy Jedyny prosimy, zsyłaj nam przez ręce Niepokalanej te łaski, których potrzebujemy i o które usilnie prosimy, o ile jest to zgodne z Twoją wolą.  Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Święty Wincenty a Paulo – módl się za nami,

Święta Ludwiko de Marillac – módl się za nami,

Święta Katarzyno Laboure – módl się za nami

Nadesłąła moderator krajowa, M. Daszczyszak