List moderator krajowej do Ap. Maryjnych

Drodzy Apostołowie Maryjni i Czciciele Cudownego Medalika.

Tak bardzo stęskniłam się za Wami i bardzo trudno  jest mi  pogodzić się z faktem, że Uroczystość Odpustu w tym roku, przeżywać będziemy w nielicznym gronie parafialnym. Jak już zapewne zdążyliście się dowiedzieć od samego Księdza Dyrektora, nie ma możliwości spotkania się w kaplicy na Radnej w Warszawie. Nie może także spotkać się Rada Krajowa. Dlatego pisze do Was wszystkich ten list z wielką prośbą, by od 18 do 26 listopada w ramach naszej Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika  nawiązać o godz. 12.00 duchową łączność z parafialnymi wspólnotami, za które jesteście odpowiedzialni. W godzinie, kiedy rozważać będziemy Zwiastowanie NMP, że zostanie Matką  Pana Jezusa, prośmy także słowami Nowenny zamieszczonej w naszym kalendarzu 2020 ( na ostatniej stronie), o rychłe ustanie pandemii, o opiekę dla  chorych i potrzebne łaski dla tych, którzy opiekują się chorymi i ratują zdrowie. Prośmy o święte powołania kapłańskie i zakonne.

Kto z Was może w tej godzinie poświęcić więcej czasu, niech zawierzy Bożej Matce całą naszą Wspólnotę Apostolatu Maryjnego ( tekst Zawierzenia w załączeniu, odczytał go przed Jasnogórskim Obrazem Matki Bożej Ks. Dyr. Jerzy Basaj ).

W bardzo trudnych warunkach przyszło nam rozpoczynać piękny Rok 190. Jubileuszu Objawień Niepokalanej CM. Pokładam wielką nadzieję, że  będziemy mogli się spotkać 30-31 lipca 2021 r. podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki w Częstochowie, a także radośnie przeżyć podczas Dni Formacyjnych 10 sierpnia, w  setną rocznicę urodzin założyciela AM , ks. Teofila Herrmanna.

27 listopada br. rozpoczynamy także Wielką Dziewięcioletnią Nowennę, przed 200. Rocznicą Objawień NMP Niepokalanej w Paryżu. Tak wielki Jubileusz wymaga od nas dobrego przygotowania. Zastępca Dyr. Krajowego, ks. Radosław Pawłowski proponuje, byśmy te 9 lat przeżywali rozważając temat: ,,OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO W ŻYCIU MARYI”.   -,, Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. przeciw takim cnotom nie ma Prawa” ( Ga 5, 22-23).

Każdy z  9.owoców omawianych w kolejnych latach, związany byłby z różańcową tajemnicą do codziennego odmawiania.

W tym roku rozpoczynamy od 27 listopada  do 27 listopada 2021 r.: MIŁOŚĆ –  V TAJEMNICA CHWALEBNA-  Ukoronowanie Matki Bozej na Królową Nieba i ziemi.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę zdrowia, cierpliwości i wytrwałości!

Wszystko z Niepokalaną! – Moderator krajowy – Małgorzata Daszczyszak, 15.XI 2020 r.