Nowenna do Niepokalanej CM.

Wszyscy:

Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo, – że od wieków nie słyszano – aby

kto uciekając się do Ciebie – Twej pomocy wzywając – Ciebie o przyczynę

prosząc – miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni – uciekamy

się do Ciebie – o Maryjo bez grzechu poczęta – pełni najwyższej ufności

– w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, – które okazujesz przez Cudowny Medalik –

i pokornie błagamy – my ukochane dzieci Twoje – uproś

nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, – o które prosimy w tej Nowennie

– o ile to jest zbawienne dla nas – i dla tych, za których się modlimy.

(Podczas chwili skupienia, każdy poleca

Najświętszej Maryi Pannie swoje intencje)

Wszyscy:

O Pani Cudownego Medalika, Tyś raczyła ukazać się św. Katarzynie

Labouré – jako pośredniczka między Bogiem a ludźmi – błagam Cię

racz mnie wysłuchać! – W Twe ręce macierzyńskie – składam wszystkie moje intencje – moje potrzeby duchowe i doczesne. –

Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą – którą Ci szczególnie polecam…

(chwila ciszy)

Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał – jeśli to zgadza się z wolą Bożą

– i jest ku pożytkowi mej duszy. – Po wzniesieniu swych błagalnych

rąk do Boga – racz o Panno można, – spuścić je na mnie – i otoczyć

mnie promieniami swych łask – aby ich jasnością i ciepłem pobudzone

– serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań – oczyściło się

i naśladowało Cię z radością – aż do chwili spotkania się z Tobą

w niebie. Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta,

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (3x)