Trzeci tydzień Adwentu

Kościół w Polsce realizuje duszpasterskie zadania, mimo ograniczeń spowodowanych pandemią. Adwentowy czas wykorzystany jest na różnego rodzaju działania ewangelizacyjne:  Msze św. radiowe, katechezy, transmisje TV i radiowe, rekolekcje w różnych rejonach kraju; dobrze służy tym celom również internet. Dzięki temu osoby starsze, chore, ale i te, które ze względu na  Covid  19 muszą przebywać w odosobnieniu, mają możliwość podtrzymywać wiarę, wzrastać duchowo i żyć nadzieją na spotkanie z Panem Jezusem . Dla osób uczęszczających do kościoła, zorganizowane są rekolekcje. To świadectwo, że Kościół żyje. Wierni są zachęcani do korzystania z sakramentów świętych, do modlitwy, do wspierania akcji charytatywnych, do troski o najuboższych. Modlimy się też za tych, którzy się pogubili, którzy z powodu swoich niezaspokojonych oczekiwań, atakują nas, wierzących, niszczą obiekty sakralne, pomniki. Ileż trzeba mieć w sobie nienawiści, żeby z hasłami wypisanymi na tekturach, atakować rząd, duchownych, parlamentarzystów…. Tak postępują ,,dzieci diabła”- jak głosi św. Paweł.  Co mogą wiedzieć o drodze do wolności, o ofiarach reżimów, o poległych za Ojczyznę? Co mogą wiedzieć o miłości, jeśli zioną gniewem, plują na policjantów, używają wulgarnego języka? Gdzie się podziała subtelność, delikatność kobiety? Gdzie jej troska o młode pokolenie? Jest takie polskie przysłowie: GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM BABĘ POŚLE!  Wydaje się, że sam Lucyfer wysłał zastępy swych sług, aby wcielili się w ciała kobiet. Dlatego mówią diabelskim językiem, sieją nienawiść, nie bacząc na zagrożenie covidowe innych osób, zwłaszcza starszych i bezbronnych.

Módlmy się za  opętanych nienawiścią, siejących ferment w kraju. Wzywajmy na pomoc Maryję Niepokalaną, aby zdeptała głowę szatana, a w kraju zapanował spokój. O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!