Czwarty tydzień Adwentu – świeca nadziei.

Prorok Micheasz zaprasza nas, abyśmy spojrzeli w kierunku Betlejem Efrata, małego judejskiego miasteczka, w którym wkrótce przyjdzie na świat Syn Boży.