Wypowiedź bpa H. Tomasika na łamach ,,Naszego dziennika”.

Bp Tomasik: Wiarę trzeba potwierdzić całym życiem

Piątek, 25 grudnia 2020 (09:01)

Aktualizacja: 25 grudnia 2020 (10:11)

Wiarę trzeba potwierdzić całym życiem – powiedział biskup radomski Henryk Tomasik podczas Pasterki w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

W homilii bp Tomasik mówił, że Chrystus przychodzi do człowieka, ale świat w różny sposób reaguje na Jego przyjście. Mówił, że bolesne jest to, iż wielu ludzi nie chce przyjąć Zbawiciela.

– Świat chce uczynić Boga wielkim nieobecnym – ostrzegał nas św. Jan Paweł II podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie. Nie ma miejsca w wielu ludzkich sercach dla Syna Bożego, który staje się człowiekiem i chce poprowadzić każdego do zbawienia – mówił ksiądz biskup.

Dalej przywołał przykłady uczonych, którzy odważnie wyznawali swoją wiarę. Wśród nich wymienił Keplera, który mówił, że Bóg jest istotą wieczną i nieskończoną; Pasteura, który mówił, że głęboka wiedza prowadzi do głębokiej wiary, oraz Einsteina, który był przekonany, że nauka bez religii jest kaleka, a religia bez nauki – ślepa.

– To piękne świadectwa ludzi, którzy pogłębili swoją wiarę, pogłębiając wiedzę. Prosimy, by naszą odpowiedzią przyjścia Syna Bożego na ziemię była prosta, ufna, mądra i szczera wiara, która zostanie potwierdzona całym życiem. Potrzebny jest wysiłek i cisza przed Bogiem. Trzeba pogłębiać wiedzę religijną, by jeden komentarz w Internecie nie zburzył w nas wiary i trwania przy Chrystusie – powiedział bp Henryk Tomasik.

 

AB, KAI