Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.

Dnia 27 grudnia Kościół katolicki oddaje cześć Św. Rodzinie, ,,Rodzinie Rodzin” – wzorze życia wiarą, modlitwą, pracą według zamysłu Boga. Módlmy się za wszystkie rodziny, także na Mszach świętych, które dziś będą przeżywać grupy Apostolatu Maryjnego. Niech rodziny Bogiem silne, umocnione macierzyńska i ojcowską miłością, wychowują dzieci zgodnie z prawem Bożym. Fundamentem wychowania niech będzie wspólnie przeżywana Eucharystia, wspólnie spędzony z dziećmi czas, wspólna modlitwa rodzinna.