Patronka stycznia – Święta Boża Rodzicielka.

Modlitwa:  Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego, Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

( Z modlitewnika ,,Stawajcie się coraz doskonalszymi”, s. 311-312).