Historia i symbolika Cudownego Medalika

Objawienia Matki Bożej  w kaplicy Sióstr Miłosierdzia  przy ul. du Bac w Paryżu w roku 1830, w lipcu, listopadzie i grudniu, spowodowały, że siostra Katarzyna Laboure, przez swego spowiednika i zarazem kierownika duchowego, ks. Aladela, postarała się o wybicie medalika zgodnie z poleceniem Maryi Niepokalanej.

Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i stały się narzędziem szczególnego Bożego działania, wielu uzdrowień i nawróceń – stąd zaczęto go nazywać cudownym.

Objawienie, a zwłaszcza umieszczona na awersie medalika inwokacja : “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami , którzy się do Ciebie uciekamy” – przyczyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku, przez bł. Piusa IX, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny.

Awers Medalika przedstawia Najświętszą Pannę jako Niepokalanie Poczętą, czyli wolną od jakiejkolwiek zmazy grzechu. Kula ziemska, którą Maryja trzymała pierwotnie w dłoniach, znalazła się na medaliku pod Jej stopami. Niepokalana miażdży głowę węża, czyli uczestniczy w naszych zmaganiach ze złem i wspomaga nas w drodze do pełnego zjednoczenia ze swym Synem [obraz łask w promieniach światła] Zwycięstwo nad złem dokonuje się dzięki Bożej łasce. Za pośrednictwem Niepokalanej wypraszamy potrzebne łaski, powtarzając słowa inwokacji: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Na rewersie Medalika są trzy motywy: zranione serca Jezusa i Maryi, ponad nimi litera M z małym krzyżem na podstawie oraz wieniec z dwunastu gwiazd.

Litera M ze splecionym z nią krzyżem  to symboliczne przedstawienie Niepokalanej z wizji z globem ziemskim w dłoniach. Krzyż na podstawie wyobraża kulę ziemską. Zranione serca, Jezusa i Maryi symbolizuje udział Maryi w męczeństwie Syna i Jego zbawczej misji.

Gwiazdy  symbolizują światło, czyli Jezusa – Światłość świata, a ich liczba – dwanaście  – oznacza dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu apostołów, czyli Kościół. Jest to symbol podkreślający nierozdzielną jedność Chrystusa z Kościołem.

Jest to najnowsza interpretacja symboliki Cudownego Medalika, dokonana w wyniku studiów dokumentów w jęz. francuskim, przez Ks.prof. Waldemara Rakocego – CM z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szersze informacje zawiera folder “Noście Cudowny Medalik”.